Tidslinjer:


Tidslinje 1: 5 miljarder år → nutid

Dela in sträckan i fem lika långa delar, låt varje del motsvara 1000 miljoner år. Markera skalan.


Tidslinje 2: 600 miljoner år → nutid

Dela in sträckan i sex lika långa delar, låt varje del motsvara 100 miljoner år. Markera skalan.

Ovanför Tidslinje 2 vill jag att ni ritar in de geologiska perioderna som ni hittar på s.132


Händelser som skall markeras i Tidslinje 1: (s. 127, 130-131 + internet)

¤ plötslig ökning av atmosfärens syrehalt

¤ första spåren av Liv: (“kemiskt fossil”)

¤ äldsta fossil (“biologiskt fossil”)

¤ första eukaryota cellerna

¤ första flercelliga eukaryoter (”djur”)

¤ jorden skapas


 Några andra exempel på händelser som kan markeras i tidslinje 1:

¤ ”The Great oxygen event”, syresättningen av planeten jorden.

¤ kambriska explosionen: http://www.evolutionsteori.se/artiklar/livets-uppkomst-och-djurens-evolution/

¤ Varangeristiden: https://illvet.se/forntiden/hur-manga-istider-har-det-varit

¤ ”Snowballearth”: Jorden var en isplanet...
Händelser som skall markeras i Tidslinje 2:


  1. Den moderna människan (Homo sapiens) vandrar ut från Afrika

  2. Människosläktet Homo dyker upp

3) ”Dinosauriernas tidsålder”

4) ”Reptilernas tidsålder”

5) ”Amfibiernas tidsålder”

6) ”Däggdjurens tidsålder”

7) Pangea bildas

8) All stenkol bildas. Trollsländor blev 70 cm mellan vingarna

9) Fiskarna ”tar sig upp på land” (=amfibier)

10) Första kärlväxterna på land

11) Första växterna på land

12) Sverige låg nära ekvatorn

13) Första blomväxterna

14) Första djuren på land

15) Äldsta spår av Däggdjur

16) Archeopteryx

17) Dinosaurierna dör ut

18) De största massutdöendena någonsin! https://sv.wikipedia.org/wiki/Massutd%C3%B6ende


Några andra exempel på händelser som kan markeras i tidslinje 2:

Det får ni hitta på själva! Kolla på er läx-svar!


Bedömning:

¤ ”vetenskaplighet( fakta)

¤ ”Estetik” (hur det ser ut)

¤ ”självständighet” (graden av enskilt arbete)

¤ ”Pedagogik” (Tydlighet)