Vattenreningsverk:


kort om biologisk rening. Bild som visar förloppet; https://miva.se/vattenochavlopp/avloppsvatten/avloppsreningsverk.4.2f8c74f812475b070f180007000.html


Film från Eskilstuna reningsverk: https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/ditt-avlopp/vara-reningsverk/ekeby-reningsverk/sahar-renar-vi-ditt-vatten/pedagogiskt om nitrifikation och denitrifikation: https://www.youtube.com/watch?v=_h-pioDKCv0Rening av stockholmarnas vatten: https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/avloppsvatten/avloppsreningsverk/


filn, Henriksdal: https://www.youtube.com/watch?v=La7bTjAL7Lw

https://www.youtube.com/watch?v=lp-dQ_gnVnQ