Veckoplanering, Biologi 1ons, v 51:

¤ provmån, v.51:

¤ DNA-analys

¤ fosterdiagnostik

¤ tid för inläsning inför prov, tid för frågorfre v.50:

¤ rep: Epigenetik

¤ DNA-analysmån v.50:

¤ Epigenetik

¤ genreglering

¤ DNA-analysons v.49:

¤ rep: könsbestämning hos människa, tre orsaker till att det ”kan bli fel” (+ ytterligare exempel)

¤ könsbundet arv: allmänt om könsbundet arv, två övningsexempel

¤ släktträd: analys av ärftliga sjukdomarmån v.49:

¤ svaren till ”lab, två egenskaper”

¤ rep: könsbestämning hos människan

¤ kromosomavvikelser (s.80)

¤ -Vad sker när det ”blir fel kön”? Tre olika orsaker

¤ könsbundet arv

¤ läxa: uppgift 4.9-4.10, (s.106) mån v.48:

¤ svaren till frågorna 4.6 och 4.7

¤ två blodiga uppgifter, eleverna prövar själva och någon visar lösning på tavlan

¤ Om kön… -Hur bestäms könet hos människan? Vilket kön är vi ALLA i början? -Ungefär i vilken månad börjar könet att formas om? (om fostret är XY), -Varför föds vissa bebisar som ”flickor” TROTS att de har könskromosomerna (XY)? -Vilken är förklaringen till at SRY- genen kan hamna på ”fel kromosom”?

¤ jobba med labben ”Två egenskaper samtidigt”mån, v.47:

¤ -Varför Genetik?

¤ rep av ”den molekylära bakgrunden” till hur Genetik fungerar

¤ svaren på fråga 4.4 (s. 106) + förklaringar

¤ kopplade egenskaper och överkorsning, baserat på s. 82-83 i bokenons, v.47:

¤ ”lab” Dominant nedärvning, två egenskaper.

Precis som vid förra lab-tiden så jobbar vi i smågrupper och gör några övningar för att lära oss det här. Ingen ”labrapport”, men jag vill ha in svaren senast på fredag (lämna in i teams!)tor, v.46:

¤ läxan: rätta svaren

¤ genomgång: Två egenskaper samtidigt! Rita upp hur det ser ut om generna (allelerna) för de två egenskaperna sitter på olika kromosompar. -Vilka könsceller kan bildas?

¤ läxa till måndag: LÄS s.74-75! FÖRSÖK lös uppgift 4.4 s.106mån, v.46:

¤ genetikuppgift 4.3 s. 106 (glöm inte ”Metodiken” för att lösa Genetikuppgifter (finns på min hemsida))

¤ Genetik lab: Går igenom rätta svaren (ni rättar era egna svar!)

¤ Mera blod...-Vad är blod? -Vad är bakgrunden till blodgrupper enl ABO-systemet? -Vem kan ge blod till vem? -Ta emot av vem? (min hemsida)

¤ Utvärdering av klassens resultat (blodgrupper): Jämför med snittet för Sverige. -Är N19ab riktiga ”svennar”?tor v.45:

¤ rep

¤ Metodik och träning på enkla korsningsschemanons, v.45:

¤ ”lab”: Klassisk genetik (uppgifterna finns på min hemsida). Jobba i grupp. Lös uppgifterna. Vissa av uppgifterna kan besvaras först efter torsdagens lektion. Inlämning av svaren på mån v. 46mån, v.45:

¤ lämna tillbaka rapporten ”Osmos i växtcell”

¤ genomgång: Kolla de nya målen (min hemsida). Lektionen går i princip igenom det som står där.torsdag v.43:

¤ Vi jobbar med labben ”Osmos i växtcell”, som jag hade tänkt skulle lämnas in på fredag, men om det är omöjligt så får vi skjuta på det till efter helgen...mån, v. 43:

¤ Cellcykeln och Meios. Du behöver ha repeterat dessa begrepp innan lektionen! Ni blir indelade i grupper (4 pers) och får 20 minuter på er att lösa tre uppgifter och att söka efter ett mönster i lösningarna. Frågan är: -Vad blir resultatet efter Meios? (för tre olika celler).

De tre cellerna är alla tagna från cellcykelns G1-fas. Den första cellen har 2 kromosomer (ett par), den andra har 4 kromosmer (två par) och den tredja har 6 st kromosomer (3 par).

Skall bli spännande att se om någon möjligen kan se det sökta mönstret….

¤ omprov: -Vad gäller? För de som fick ”F” eller de som inte skrev provet finns tillfälle att skriva omprov. Det blir i princip samma prov och betyget blir endast ”E”. Jag går igenom de rätta svaren på måndag.

¤ Genomgång av provsvaren. torsdag v.42:

¤ Mitos vs Meios: Begreppen haploid/diploid. -Vad går Mitos resp. Meios ut på? Vilka är de huvudsakliga skillnaderna om man jämför processerna?

¤ könlig-könlös fortplantning: Fördelar resp. nackdelar

¤ läxa: s. 58-63

onsdag, v. 42: (enda möjliga dag! Hoppa satt det kommer att funka...)

Prov: ”LIV” (målen finns på min hemsida)mån v.41:

¤ rep:

¤ Energi till cellen, s. 43-45torsdag, v.40:

¤ info om prov (kolla målen!) , läs på till måndagens lektion, lämna in rapporter i teams!

¤ Vi jobbar med osmos-labben: Gör tabeller och diagram, kanske kikar på färdiga rapporter... onsdag, v.40:

¤ laboration: Osmos (instruktioner på min hemsida)måndag, v.40:

¤ Transport i cellen, s. 42

diffusion”: -Vad är? -Vad beror diffusion på? -Vilken är den naturliga transportriktningen vid diffusion?

osmos”: -Vad är? -Vad beror osmos på? -Vilken är den naturliga transportriktningen vid oemos?

¤ övning: Tre konkreta exempel på diffusion/osmos: -Vad som sker och varför det sker.

¤ Genomgång av morgondagens lab!tor v.39:

¤ lab med B-gruppen, Extraktion av DNAMån v. 39:

¤ laboration “mikroskop och stereolupp” tillbaka

¤ laboration “En Fett söt lab” tillbaka + kommentarer

¤ genomgång
torsdag, v.38:

¤ Lämna tillbaka lab ”Mikroskop och stereolupp”

¤ lab: DNA och Kromosomer (B-gruppen)onsdag, v.38:

¤ Lämna in ”En Fett söt lab”.

 ¤ lab: DNA och Kromosomer (www.lissel.info)måndag, v 38:

¤ mer om mutationer: (s.64)

-Vad är en mutation?

-Vad orsakar?

-Vilka konsekvenser får de?

¤ sambandet DNA-gen-kromosom (s.51)

¤ -Hur är DNA packat i cellkärnan? (s.51), symbolen X=?

¤ förbereda onsdagens lab, (s 58)

måndag, v 37:

¤ Förhör på ”proteiner”.

¤ -Hur fungear Livet molekylärt? (”proteinsyntesen”)

Torsdag, v 36:

¤ rep: från måndagens lektion (Vad kännetecknar olika sorters fettsyror? -Hur påverkade de hälsan? Hur påverkar olika fettsyror konsistensen på fettet (fast form/flytande)?¤ rep: Cellmembranets byggnad

¤ Livets kemi: Proteiner: -Hur är proteiner byggda? -Hur många olika aminosyror finns det? -Vad innebär det att vissa aminosyror är essentiella? -Var någonstans sätts aminosyrorna ihop till proteiner? -Vad kallas den instruktion som bestämmer vilka och hur många aminosyror som skall ingå i ett visst protein? -Vilket samband finns mellan proteinets form och dess funktion? -Vilka olika funktioner (minst 6 st!) har proteiner i vår kropp?Onsdag, v 36:

 ¤ lab: en Fett söt lab (www.lissel.info)

¤ Inlämning av lab ”Mikroskopi och Stereolupp” måndag, v 36:

¤ Avslutar ”biologiska gubbar” (hade två kvar från förra veckan)

¤ Livets kemi: kolhydrater s.38 i boken. Uppbyggnad hos Monosackarider, Disackarider och Polysackarider. Exempel på tre ämnen från varje grupp. Exempel på funktioner som kolhydrater har för Livet.

¤ Livets kemi: Fetter (Lipider) s.39-40 i boken

¤ uppbyggnad hos ”vanligt fett” (glycerol + tre fettsyror)

¤ mättade/omättade fettsyror (bra och dåliga fettsyror)

¤ några funktioner som ”fetter” kan ha i kroppen

¤ Fosfolipider: Fosfolipiden som symbol. -Hur är den uppbyggd? -Vad betyder symbolen?

¤ Cellmembranets byggnad? (youtube + s.40)Torsdag, v 35:

¤ rep: från måndagens lektion. (redogör för Millers experiment, syftet, resultaten och kritik av experimentet)¤ Biologisk historik: VAD är följande ”gubbar” kända för och HUR har det påverkat vår kunskap om Liv? (min hemsida, www.lissel.info)måndag, v 35:

¤ rep: -Vad är LIV? -När uppkom Liv på jorden?

¤ HUR uppkom liv på jorden. Teorin om uralstring. Millers experiment. (min hemsida, www.lissel.info)

¤ växtcell – djurcell. Vi ritar upp och diskuterar likheter/skillnader

torsdag, v 34

¤ Vad är LIV?

¤ NÄR (för hur länge sedan) uppkom Liv på jorden?¤ onsdag, v 34:

¤ lab: Mikroskopi och stereolupp