Veckoplanering:


v.12

tisdag:

¤ Utsöndring

-dess syften (vattenbalansen s.160)

-våra olika utsöndringsorgan

-mera om “svett och hår” (min hemsida)

- hur funkar våra njurar? (s.161)

-reglering av urinproduktion (s. 162)


onsdag:

¤ olika sätt att utsöndra kväve (s. 156), fördelar och nackdelar och vad de olika strategierna beror på

¤ vatten- och jonbalans hos Benfiskar och Broskfiskar i söt- och saltvattenv.13

tisdag:

- Blodig lab tillbaka. Kommentar kring blodflödet genom hjärtat!

-resultat från undersökning av koffein/nikotin på ungdomars puls och blodtryck

- Varför andas vi genom näsan?

- Luftens (syrets) väg in i kroppen...v 14

tisdag:

-Varför andas vi? (s. 128)

-Var är “fukten runt cellerna i andningsorganen”? (mask (s.129), axelot (s.129), kräfta (s. 130), fisk (s.130), insekt (s.132), människa (s.134)

- rep. Från förra lektionen (våra andningsvägar)

-forts “syrets väg genom kroppen”: transporten i blodet (s. 135), Bohr effekten (OH), myoglobin (?), energiutvinning i mitokondrierna (skriv formeln för förbränning av kolhydrat själv!!!)

- kolmonoxid. -Varför så farlig (tre orsaker), i vilka situationer finns risk för förgiftning av CO?Ons 6 april:

¤ andningsmekanismen -Hur går andning till? (s.134)

¤ andningsfrekvens: -Vad styr andningsrytmen? -Hur kan man manipulera andningsfrekvensen, så att man kan stanna längre tid under vattenytan? -Vilka är riskerna?

¤ andetagsvolym : -Vad är ? -Hur man  man mäta den?

¤ minutvolym: -Vad är? -Hur man  man mäta den?

¤ partiklar i luft: (artikel)

¤ rökning: -Hur och varför skiljer sig hududrök från sidorök? -Hur många ämnen i en rökpuff?

-varifrån kommer ämnena?v 16

tisdag: lab: En Blåst lab!

Onsdag 20/4:

¤ Lite mer om “inandningsbara partiklar” , ex PM2.5 och PM10

¤ Utvärdering av de blåsta resultaten


v 17

tisdag: Muskler!

¤ Musklernas molekylära arbete!

¤ Olika typer av muskelfibrer

¤ Musklernas energisystem

¤ Hur musklernas påverkas av träning


v 18

tisdag: lab: En Blåst lab (tillfälle 2)

onsdag:

¤ Muskler, allmänt om muskler

¤ Funktioner hos kroppens muskler


v 19

onsdag:

¤ Vårt skelett: Dess funktioner

¤ Vårt skelett: Dess uppbyggnad på makro-, och Mikroskopisk nivå!


v 21

tisdag:

¤ avsluta “senor”, de sista två frågorna om läkning/rehabilitering av avslitna senor

¤ leder: Hur är en led uppbyggd? (vilka delar ingår? Funktion?)

¤ Olika sorters leder (fem sorter)

¤ “Tallrikstricket”


onsdag:

¤ vilka olika sorters leder används vid “tallrikstricket”?

¤ ledproblem: artros och ledgångsreumatism: skillnader/likheter/ behandling