Veckoplanering


v.13:

mån: Bakterier

-byggnad?

-sjukdomar orsakade av bakterier?

-Vad är antibiotika?

-Hur fungerar antibiotika?

-Varför har vi ett problem med antibiotikaresistens?


tor: Bakterier, forts + lite om virus

-rep

-storleksjämjörelsev.14:

mån: planering av framtida egna hemundersökningar “Frön”

tor:


v.15:

mån: