Lab: Osmos i Växtcell

 

 

 

Syfte: Bestämma koncentrationen hos en koksaltlösning som motsvarar det osmotiska värdet i en växtcell. En sådan saltlösning kallas ”en fysiologisk koksaltlösning”. Vi använder växterna gurka, potatis eller squash, men det hade kunnat vara vilken frukt eller grönsak som helst. Hos människa ligger den ”fysiologiska koksaltlösning” på 0.9 %.


Utrustning: frukt/grönsak, kniv, bägare, saltlösningar av olika koncentration, märkpennor, linjal, våg

 

Teori:

-Vet du inte vad osmotiskt värde är?  -Inte osmos heller? Tjaa, det krävs förstås ett semipermiabelt membran för att förstå vad det handlar om….En lösnings osmotiska värde bestäms av samtliga partiklar som finns i lösningen. Det beror alltså ej av partiklarnas storlek. Ju fler lösta partiklar, ju högre osmotiskt värde….Så är det. Det semipermeabla membranet släpper ju inte igenom större molekyler (t ex proteiner), men däremot mindre molekyler som vattenmolekyler. Ju fler lösta partiklar på ena sidan det semipermeabla membranet, ju högre osmotiskt värde, ju större kraft driver vattenmolekylerna att färdas dit för att utjämna koncentrationsskillnaderna.…Den lag vattenmolekylerna härvid följer kallas diffusionslagen: ”Alla lösningar strävar efter utspädning”. Osmos är diffusion över ett semipermeabelt membran. En fysiologisk koksaltlösning är en koksaltlösning med samma osmotiska värde som cellen. I en sådan lösning kommer inte vatten att vandra åt något håll. Det råder balans!

 

Gör så här:

1)      Skär ut fem stycken ca 0.5 cm tunna ”McDonalds strips” och kapa dem i ungefär lika långa bitar.  Obs! De skall få plats i ert provrör! Mät längden med en 1/2 mm noggrannhet, väg bitarna och notera konsistensen.

 

2)      Fyll fem stora provrör till hälften med respektive saltkoncentrationerna 0%, 1%, 2.5%, 5%, och 10%. Märk provrören och stoppa ner de färdigvägda grönsaksbitarna.

 

3)      Efter ca 1 timme: Tag upp grönsaksstavarna. Torka av dem. Mät längderna. Väg bitarna. Notera konsistensen. Avsätt resultaten i tabeller och rita grafer!

 

 

Redovisa:

¤ Syfte

¤ Material & metoder

¤ Resultat (tre parametrar undersöks!, se exempel nästa sida)

¤ Slutsats

¤ Kommentarer

 

 

 

 

 

Resultat, (exempel!):

 


 

vikt före

[g]

lösningens salthalt

[%]

vikt efter

[g]

 Procentuell förändring [%]

1.0

0

0.8

-20 %

1.1

1

1.0

-9 %

1.05

2.5

1.1

+3 %

1.3

5

1.5

+ 15 %

 Tabell 1: Undersökning av parametern vikt:

 

 

 

relativ viktförändring [%]+20%

+15%

+10%

+5%

0

-5%               1%                 2%                 3%                 4%                 5%       salthalt [%, W/V]

-10%

-15%

-20%

 

 

Diagram 1: Enligt ovanstående graf motsvaras potatiscellernas osmotiska värde av en koksaltlösning på 2.4% (w/v).

 

 

Gör sedan liknande tabeller och grafer för övriga parametrar. Kommentera och diskutera eventuella avvikelser. Tänk vetenskapligt! Vad gäller konsistensen kan man göra en egen ”konsistensskala” från 1-10 för att kunna räkna ut de procentuella förändringarna.

 

konsistensskala:

10 = mycket hård konsistens

5 = normal konsistens

1= mycket mjuk konsistens