Osmos lab: ”snabb-instruktioner”:


Varje grupp:

¤ Hämta fem provrör och ett provrörsställ. Märk rören (spritpenna) med 0%, 1%,  2.5% , 5% och 10%

¤ Häll upp saltlösning till halva rörens höjd.

¤ Hämta en bricka och en potatis/gurka.

¤ Skär till 5st ”strips” av grönsaken. Lägg dem på ett papper och numrera dem. Väg, mät och kläm (skala: 0,1-1,0)! Anteckna värdena.

¤ Lägg ett ”strip” i varje saltlösning.

¤ Efter 1 timme utvärderas resultaten. Väg, mät och kläm! Anteckna värdena.

¤ Beräkna de procentuella förändringarna. Rita tabell/tabellerna

¤ rita grafen.

¤ Bestäm värdet på den ”fysiologiska koksaltlösningen”