lektion 4 mars; Bloddoping, Åderförfetttning, Åderförkalkning, kärlkramp, hjärtattack, hjärtstopp:

(s. 222, 235, 242-243)


Bloddoping/höghöjdsträning (s.222):

-Vad är? -Syfte? -Hur går det till? https://sv.wikipedia.org/wiki/Bloddopning


Åderförfettning/Åderförkalkning:

-Vad sker?

-Verkan? Vilka effekter kan åderförfettning/åderförkalkning få? (s.242)

Riskfaktorer?

Frågor: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/aderforfettning--aderforkalkning/


Kärlkramp/hjärtattack: (s. 243)

Vad är? https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/karlkramp/

-Orsak?

Verkan? Behandlingar? By-pass operation, ballongvidgning eller behandling med nitroglycerin resp. acetylsalicylsyra

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin

https://svenska.yle.fi/a/7-605358 (salicylsyra i Aspirin)

Ballongvidgning: (obs! ”stent” = ”hönsnätet”)

http://www.youtube.com/watch?v=9wJWyGyCgSI

Bypassoperation: (obs! ordet ”graft” = ”förbikoppling”)

https://www.youtube.com/watch?v=3Nf6Q2skGOM&t=56sPlötsligt hjärtstopp:

-Vad är? -Vad beror de på? -Vad gör man? https://www.hlr.nu/fakta/