En benig lektion! 16 jan 2023

s 192 i boken, internet

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Skelett-och-leder/


http://www.solunetti.fi/se/histologia/luu/


https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/endokrinologi/patientinformation/benskorhet-osteoporos/skelettet/
1) -Hur många ben i vårt skelett?

Enkelt svar:

Nyanserat svar:


2) -Vilket är största / minsta skelettbenet i kroppen?


3) Hur är ett skelettben uppbyggt “på makroskopisk nivå”, alltså det man SER!

(Var hittar man röd benmärg? Var hittar man gul benmärg? Benhinnan? Kompakt benvävnad? Svampaktig benvävnad? märghåla)4) Hur är ett skelettben uppbyggt “på mikroskopisk nivå”, alltså det man inte SER!

(vilka organiska och vilka oorganiska beståndsdelar bygger upp skelettet?)


5) -Skelettets funktioner?


6) skelett hos olika organismer: (jämför organismernas skelett med listan på fuktioner ovan! lärobok s. 190 ):


7) remodullering av ben: https://www.solunetti.fi/se/histologia/luun_remodellaatio/


8) benskörhet: https://www.netdoktor.se/skelett/benskorhet/sjukdomar/benskorhet-osteoporos/


-Hur ser situationen ut i Sverige?

-Hur vanligt?

-Orsaker till bensköhet?

-Behandling?