Välkomna till utvecklingssamtal!


  1. Den 16 sept träffas vi för ett första samtal. Vi ses i sal A 328. Det är önskvärt att vårdnadshavare är med, men går det inte att lösa så får eleven komma ensam. Samtalet kan ses som ett informations- och introduktionssamtal, där allmän information om studierna kommer att diskuteras, samtidigt som vi får tillfälle att lära känna varandra lite bättre.Läs igenom informationen i slutet på detta brev. Har ni frågor, så tar vi det på utvecklingssamtalet!

Hör av er om det är någonting ni funderar över!

MVH/ mentor, johan Lissel, tel 0707530430, mejl: johan@lissel.info


Namn:

Tid:

Anna Strindlund

9.00-9.20

Dalia Abdul Amir

9.20-9.40

Elefterios Ioannidis

9.40-10.00

Luc Crafoord

10.00-10.20

Luke Gabriel Gonab Sunaz

10.30-10.50

Pontus Abedin

10.50-11.10

Melina Panahi Baghbaderani

11.10-11.30

Stella Eld

12.00-12.20

Yani Hu

12.20-12.40

Darin Bahram

12.50-13.10

Lukas Nordlöw

13.10-13.30


13.40-14.00

Lucas True

14.00-14.20

Peter Ryrfelt

14.20-14.40

Sebastian Gunnarsson

14.50-15.10

Sofia Rehnberg

15.10-15.30

Thomas Dawit

15.30-15.50

Information om kurser och betyg på gymnasiet

Vänligen läs igenom följande information!


  1. Kurssystemet: Eleven läser ämnena som kurser. Oftast är dessa på 100 poäng. Sammanlagt under tre år kommer eleven att läsa 2500 poäng. När en kurs är klar så får eleven ett kursbetyg (F-A).  1. Studieplan: Kurserna som eleven läser varje termin kan man se i elevens studieplan. Denna hittar du på Bromma gymnasiums hemsida.  1. Individuella val och språk:

¤ åk 1 väljer eleven en språkkurs (100 p)

¤ åk 2: eleven väljer en kurs som individuellt val (100 p). Denna kurs kan vara ett språk.

¤ åk 3: samma som i åk 2


  1. Betygssystem: F-A, (förutom i kursen Gymnasiearbete F-E)  1. Gymnasieexamen: Efter åk 3 får eleven sin examen, gymnasieexamen. För att få denna examen får eleven ha högst 250 p F och dessutom får eleven INTE ha F i kurserna  Sv/SvA 1, 2, 3 och En 5, 6, Ma 1 samt Gymnasiearbete.  1. Frånvaro: Frånvaro rapporteras av lärare varje dag (i frånvarosystemet). Eleven kan se sin frånvaro genom att gå in på Skolplattformen. Var 6:e vecka sammanställs frånvaron för varje elev. Om ogiltig frånvaro överstiger 6% av undervisningstiden blir eleven varnad. Om ogiltig frånvaro fortsätter att vara över 6% kan eleven få indraget studiebidrag.

Elever med hög frånvaro diskuteras av lärarna under tisdagarnas lagråd. Mentor pratar med elev som har hög frånvaro och kontaktar även vårdnadshavare, om det anses nödvändigt.

Även hög giltig frånvaro kan leda till åtgärder. Vid hög andel giltig frånvaro under en längre period krävs läkarintyg.