Lektion: Antibiotika och antibiotikaresistensAntibiotika:

1) -Vad är antibiotika? (-Vad är probiotika?)

2) bredspektrum- kontra smalspektrum antibiotika (fördelar/nackdelar)

3) -Hur fungerar antibiotika? https://www.youtube.com/watch?v=X1GT2bKgci8Antibiotikaresistens:

4) Beskrivning av problemet (ökande eller minskande? Antalet dödsfall per år?)

¤ UR pLAY, (börja 5 min på klippet!)

https://urplay.se/program/213211-ur-samtiden-sa-stoppar-vi-antibiotikaresistens-antibiotikaresistens-och-konsten-att-vara-envis5) VAD beror problemet på? -Varför har vi idag problem med antibiotikaesistens?¤ artiklar:Antibiotikaresistens ökar i sverige när vi reser mer” (SvD 30/7-2017), “Resistens kan bli största hotet mot vår hälsa”, (SvD, 18/11-2020)


¤ https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig

(obs! Inte hela föreläsningen! Endast mellan minut 44 – 54 !)