Indelning av nervsystemet:


indelning efter position: centrala nervsystemet (CNS) -perifera nervsystemet (PNS) https://www.kirografiks.com/wp-content/uploads/2020/02/NS-LIGHT-SE.jpg


Indelning efter funktion: sensoriska nervsystemet och motoriska nervsystemet (s.215, 220)


Indelning efter styrning: autonoma nervsystemet (= det icke-viljestyrda) och somatiska nervsystemet (= det viljestyrda).
Autonoma systemet indelas i sin tur i
sympatiska- och parasympatiska systemet (SE LÄROBOKEN s.224)Dessutom måste “bukhjärnan” (”den andra hjärnan”) nämnas, särskilt som den inte tas upp i läroböckerna! “Bukhjärnan” passar inte riktigt in i den vanliga mallen.... (Kanske därför man inte berättar om den?) “Bukhjärnan” kallas även för det enteriska nervsystemet” (ENS).

https://www.forskning.se/2020/12/14/nervceller-i-bukhjarnan-kartlagda/

https://www.vetenskaphalsa.se/bukhjarnan-nastan-lika-smart-som-hjarnan/
Några citat från länkarna ovan:

Cirka 30 procent av befolkningen beräknas leva med permanenta besvär från mag-tarmkanalen.” (-Hur många bli det i Sverige?)


“ENS består av 100 miljoner nervceller!” (-Är det mycket ellet lite?)


vissa av nervcellerna i ENS aktiveras av ämnen i tarmkanalen och påverkar immunförsvaret

(Vad har detta för betydelse?)Kontakt “bukhjärnan”:

Ulrika Marklund, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet,Ulrika.Marklund@ki.se


https://www.kirografiks.com/wp-content/uploads/2020/02/NS-LIGHT-SE.jpg