lektion 4 sept 2022Klassifikation av bakterier: https://www.youtube.com/watch?v=8IJRzcPC9wg

-Vad tittar man på när man klassificerar? -Varför är det viktigt att klassificera?


Svar: Det är viktigt att klassificera bakterien så att man kan välja rätt “vapen”, alltså exakt rätt antibiotika! Det finns “bredspektrum antibiotika” som biter på “de flesta bakterier”, men som samtidigt skadar våra “goda bakterier” i tarmen. Sedan finns det “smalspektrum antibiotika”, som bara biter på ett fåtal arter, men som skonar våra tarmbakterier.¤ Du skall veta VARFÖR klassificering av bakterier är så viktigt och HUR den går till!Antibiotika: https://www.youtube.com/watch?v=Cj9UADDIidI


-Vad är? -Hur fungerar antibiotika? https://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40


Antibiotika är “ämnen som motverkar bakterier”. Antingen hämmar de bakteriernas tillväxt eller så dödar de bakterierna.

Antibiotika kan fungera på en rad olika sätt:


¤

¤

¤

¤

¤