N20cd, Homunculus, del 2:När man utvecklar och förnyar laborationer blir det inte alltid som man tänk sig…

Vi behöver därför lägga till ytterligare kolumner i protokollet!

Inför dagens undersökning (16 nov) vill jag att ni läser igenom detta INNAN ni sätter igång!1) inverterade värdet: För att Homunculus skall få rätt proportioner måste man invertera totalantalet känselceller på varje undersökt kroppsel! Jag vet inte varför det blir så. Jag märkte det vid förra lab-tillfället när jag tittade på elevernas uträkningar.

“känsliga delar” som läppar, näsa fick ganska LÅGT totalantal känselceller p g a deras relativt blygsamma yta, medans en kroppsdel som “rygg” (som skall vara liten på en homunculus) fick HÖGT totalantal känselceller p g a sin stora yta! Jag insåg att detta skulle leda till en “omvänd homunculus” och för att få det “rätt” borde man därför invertera alla värden för totala antalet känselceller.


2) Förhållandet: I denna kolumn skall du ange de relativa förhållandena olika kroppsdelar har gentemot varandra i testpersonens hjärna.

Leta reda på det minsta värdet i kolumnen “inverterade värdet”. Gör detta tal till “1”, genom att dela det med sig själv. Talet blir nu “1”. Dela sedan alla andra tal i kolumnen med samma tal => du får ett “förhållande”, alltså hur homunculusens minsta kroppsdel förhåller sig till alla andra undersökta kroppsdelar.

OM du sedan sätter kroppsdelen med värdet “1” till “1 cm2”, så får du alla andra kroppsdelars storleksförhålande i cm2 till den kroppsdelen => du kan nu RITA en homunculus eller använda program i datorn som “förvrider proportioner” för att “morfa” fram en homunculus.

OM du i stället sätter kroppsdelen med värdet “1” till “1 g”, så får du hur mycket alla andra kroppsdelar skall väga => du kan nu väga upp så mycket deg/lera och göra en “skulptur”.

Det är här som fantasin kommer in! I den här undersökningen får ni plus för kreativitet!3) Matematiska sambandet: I den amerikanske förlagan till denna undersökning hävdar de att det finns ett matematiskt samband mellan tätheten (“medelavtåndet”) mellan känselcellerna och storleken på homunculusens kroppsdelar. Brain Maps – The Sensory Homunculus – BrainFacts.org (s. 5)

-Stämmer det med era värden? -Har amerikanarna tänkt rätt?

Finns det istället andra matematiska samband som man kan visa i er undersökning?

I den här undersökningen får ni pluspoäng för analytisk, matematisk förmåga!