Bakteriers byggnad:


https://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-2/lektioner/62-cell-och-molekylarbiologi/266-bakteriecellens-uppbyggnad.html