fenomenet "Biofilm"


-Vad kännetecknar (beskriv!) en biofilm?

-Varför är begreppet “biofilm” viktigt att känna till?Biofilm:

¤ -Vad är? https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier


¤ -Hur och varför bildar bakterier biofilm? https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4


¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing
Du skall kunna beskriva vad biofilm är. Vad som kännetecknar/karakteriserar fenomenet. Begreppet quorum sensing….