Influensa:Influensavirus, byggnad:

https://virologydownunder.com/an-influenza-virus-is-the-sum-of-its-parts/


-Hur många dör per år ( i Sverige) av säsongsinfluensa? https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa#Antal_d%C3%B6da_per_%C3%A5r_i_Sverige


-Vilka (ålder) är det på de som dör av säsongsinfluensa? (jämför med “Spanska sjukan”!)


-samhällskostnad? (på s.23 kommer de äntligen fram till siffrorna!)

https://rib.msb.se/Filer/pdf/27505.pdf


Bakgrundsfakta till influensa: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=464


http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig#Se-program (Influensa: 19 min in på filmen – 43 min)


Frågor att besvara:

1) -Var någonstans finns influensavirus i naturen?


2) -Hur drabbas änderna av influensaviruset?


3) –Har det någon gång hänt att änder direkt har smittat en människa med naturligt influensavirus?


4) -Vilket ytprotein är ansvarigt för att influensaviruset kan ta sig in i värdcellen?5) -Vilket ytprotein är ansvarigt för att influensaviruset kan lämna den infekterade värdcellen?


6) –Hur många dog i “spanska sjukan”? -Hur såg sjukdomsbilden ut? (Hur dog man av “spanska sjukan”)? –Vilken åldersgrupp var främst drabbad? (lärobok s.182-183)

-Vilken variant av influensavirus orsakade pandemin med “spanska sjukan” år 1917?


7) -Varför måste man vaccinera sig igen och igen mot “säsongsinfluensan”?


8) -Vilken variant av influensavirus orsakade pandemin med “svininfluensa” år 2009?


9) -Varför blir vi sjuka i influensa på vintern?

 https://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/darfor-blir-vi-sjuka-pa-vintern