Kolmonoxidförgiftning:¤ Bland INTE ihop CO och CO2!


¤ gasen CO är osynlig, färglös och luktlös! => svår att upptäcka! Enligt s. 135 kan en halt av CO på 0,1% vara dödlig! Enligt webdoktorn https://svenska.yle.fi/artikel/2013/04/18/osforgiftning-kolmonoxidforgiftning blir en person medvetslös och dör inom några minuter vid 0.5% CO


¤ Den vanligaste dödsorsaken vid bränder är inte brännskada utan CO-förgiftning!


¤ situationer där CO-förgiftning kan ske: Trånga utrymmen utan ventilation (husvagn, garage, jordkällare, etc) + ofullständig förbränning p g a dålig syretillförsel. Det som “stjäl” syre och bildar CO kan vara ett dieselaggregat, ett elverk, engångsgrillar, etc


¤ Förgiftningen kan yttra sig i molande huvudvärk¤ Det finns ett antal produkter på marknaden som man skall passa sig för. Dit hör Heat -Pal, värmeljuskaminer, kaminlock på gasolspisen, fotogenkaminer utan skorsten från Jula, men det finns fler. Värmeapparater i båtar skall ha avgasutsläpp (skorsten) utomhus och bör ha luftintag från utsidan, så att frisk förbränningsluft kan garanteras. Det är tänkbart att en hög halt av koldioxid (som inte förstör blodkemin) kan få en kamin att brinna dåligt, och producera kolmonoxid, så det är inte utan betydelse att ha "frisk luft". Det räcker med en läcka på avgassystemet för att det skall kunna bli farligt. http://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=5319