Lektion 11 jan 2023¤ Muskelfunktion på molekylärnivå:

https://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w Visar myosin och aktin + “Sarcomer”. Vad som sker på molekylär nivå.

https://www.youtube.com/watch?v=sZuy356qkPM Egentligen samma sak som de två andra klippen, men dessutom skillnaden mellan olika sorters fibrer i en muskel

Du skall kunna beskriva "Hur kan hjänan få en muskel att kontrahera?"¤ Mera om muskelfibrer:

Du skall bl a kunna beskriva de tre vanligaste typerna av muskelfibrer. -Hur fungerar de? -Vad skiljer de olika typerna av muskelfibrer åt? (s.195 i boken)
¤ Muskelns energisystem: http://www.youtube.com/watch?v=uCmNQQWlrc0&feature=related

(s. 23-25 + 196)

Du skall kunna (KORT!) beskriva de tre första energisystemen som den arbetande muskeln använder!

-Hur funkar de?

-Hur lång tid varar de?