Tarmfloran och hälsa


¤ https://www.youtube.com/watch?v=b4CBy0uVqRc

1) -Hur många olika arter av bakterier ingår i vår “normalflora?

2) -Vilka delar av personligheten hos möss/människor kan påverkas av sammansättningen av bakterier i tarmen?

3) -HUR (mekanismer!) kan tarmbakterier påverka den mentala hälsan?


https://tv.nrk.no/serie/viten-og-vilje/2017/DMTV23002117/avspiller (intro; första minuten + "soppan + sonden": 4.30 min + ADHD och tarmfloran: 13 min->)

4) Vad lider den unge Vegard av? -Hur tänker man påverka sammansättningen av hans tarmbakterier ?

5) Vad lider den trevliga Josefine av? -Hur tänker man påverka sammansättningen av hennes tarmbakterier ?
¤ fler artiklar om tarmfloran/autism och ADHD:

http://www.svd.se/kan-bakterier-lindra-adhd-symtom

http://www.flygandedraken.se/blogg/fmt-avforingstransplantation-och-autism-del-1/

https://newsvoice.se/2017/01/propionsyra-tillsats-autism/