Veckoplaneringv. 37:

mån:

¤ antibiotikaresistens (forts): Hur ser problemet ut? (ökande/minskande? VARFÖR har vi ett problem med antibiotikaresistens ?)

¤ Förbereda lab antibiotikaresistens

ons:

¤ undersökning av antibiotikaresistens hos bakterier (se min hemsida)v.36:

mån:

¤ klassifikation av bakterier: -Hur går det till? -Vilket är syftet?

¤ begreppen “smalspektrum”- och “bredspektrumantibiotika”

¤ antibiotika; “verkningsmekanismer”, alltså hur antibiotika utövar sin effekt på bakterierna


ons:

¤ Antibiotikaresistens: -Varför har vi detta problem? https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig

¤ Tarmbakterier och vår personlighet;

¤ Vilka DELAR av personligheten kan påverkas av tarmbakterierna?

¤ HUR -mekanismer- kan tarmbakterierna utöva sin effekt?

¤ Hur kan man påverka sms av tarmbakterier (tre olika sätt)v. 35:

mån:

¤ begreppet “Biofilm” (forts)

¤ Bra och dåligt med bakterier

¤ förbereda lab

ons:

¤ lab: Bakterier (instruktioner finns på min hemsida)


v. 34:

ons:

¤ Bakteriers byggnad

¤ pedagogisk storleksjämförelse: Eukaryot cell (växtcell, djurcell) -bakterie – virus

¤ 5 likheter och 5 skillnader mellan Eukaryot cell (växtcell, djurcell) och bakterier

¤ begreppet “biofilm”