Veckoplanering, Na20cd


v.43:

måndag:

¤ Intro Nervsystemet (förbereda lab)


onsdag:

¤ lab: Homunculus


¤ fredag:

prov, Mikrobiologi kl 13 i A326


v.42:

mån:

¤ Det ospcifika försvaret (=“medfödda”), s. 167-170

¤ HIV-bromsmedicin

¤ HIV I kroppen, s. 169


v.41:

mån:

¤ lab (bakterier) tillbaka

¤ “Backpacker-tips” ang. bra och dålig antibiotika

¤ lite om immunförsvaret

¤ 5 sätt att skapa immunitet och en jämförelse (fördelar/nackdelar) mellan de fem sätten

ons:

¤ lab: Jäst (forts)v.40:

mån:

¤ obs! Utvärdera era “jästförsök” från förra veckan! Vi kan exenpelvis INTE ha era ballonger stående i vattenbadet längre! Imorgon (tisdag) måste ni plocka bort och diska. Tack för att ni är trevliga människor!

¤ -HUR får jästcellen energi? (s. 24-26)

¤ jäst-sex: Papper med frågor gås igenom (min hemsida)…. Svårast: -Vilka blir de två huvudsakliga konsekvenserna när α-faktorn bilden till α-receptorn på a-cellens yta?

Ons:

¤ Jäst-sex: Svaren (rep)

¤ Molekylär kommunikation, s. 40

¤ Jäst-sex: Vad blir ”effekten” av att -faktorn binder till receptorn på a-cellens yta?

¤ HIV:

a) karakterisera viruset!

b) -Hur går det till när viruset infekterar sin värdcell?

c) -Hur lång tid skulle det ta innan du insåg att Du är HIV-positiv? (s.185)

d) Vad sker i kroppen när du blivit smittad av HIV? Beskriv symptomen I de tre “faserna” och hur lång tid faserna tar.


v.39:

mån: Jäst!

¤ Fakta om jäst (uppbyggnad förökning)

¤ användningsområden för jäst

¤ bra och dåligt med jäst

¤ fördereda onsdagens undersökningar

Ons:

¤ lab: Jäst


v.38:

mån:

¤ -Vad är virus?

¤ -Varför funkar inte antibiotika på virus?

¤ Virus, uppbyggnad

¤ vilka sjukdomar kan virus orsaka? (googla själva)

¤ bra saker med virus?

Ons:

¤ hämta läroböcker….

¤ influensavirus: -Hur är denna “fiende” uppbyggd?

¤ film: influensavirus, spanska sjukan (l b s. 182-183)

¤ narkolepsi….-Vad orsakade narkolepsi hos ungdomarna DEN gången?v. 37:

mån:

¤ antibiotikaresistens (forts): Hur ser problemet ut? (ökande/minskande? VARFÖR har vi ett problem med antibiotikaresistens ?)

¤ Förbereda lab antibiotikaresistens

ons:

¤ undersökning av antibiotikaresistens hos bakterier (se min hemsida)
v.36:

mån:

¤ klassifikation av bakterier: -Hur går det till? -Vilket är syftet?

¤ begreppen “smalspektrum”- och “bredspektrumantibiotika”

¤ antibiotika; “verkningsmekanismer”, alltså hur antibiotika utövar sin effekt på bakterierna

ons:

¤ Antibiotikaresistens: -Varför har vi detta problem? https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig

¤ Tarmbakterier och vår personlighet;

¤ Vilka DELAR av personligheten kan påverkas av tarmbakterierna?

¤ HUR -mekanismer- kan tarmbakterierna utöva sin effekt?

¤ Hur kan man påverka sms av tarmbakterier (tre olika sätt)
v. 35:

mån:

¤ begreppet “Biofilm” (forts)

¤ Bra och dåligt med bakterier

¤ förbereda lab

ons:

¤ lab: Bakterier (instruktioner finns på min hemsida)


v. 34:

ons:

¤ Bakteriers byggnad

¤ pedagogisk storleksjämförelse: Eukaryot cell (växtcell, djurcell) -bakterie – virus

¤ 5 likheter och 5 skillnader mellan Eukaryot cell (växtcell, djurcell) och bakterier

¤ begreppet “biofilm”