Lektion, 21 nov


påstående: Hjärnan har aldrig SETT världen!


Hjärnan “lever” i total mörker. Avskärmad från omvärlden av tjocka väggar.

-Hur kan då hjärnan skaffa sig en bild av omvärlden? (hur bildas vår

verklighetsuppfattning?)

svar:

Information från omvärlden leds in till hjärnan (inkapslad i sitt mörker) i

form av elektriska signaler.Olika företeelser i omvärlden -yttre stimuli- registreras och görs om till

elektriska signaler som förs in till hjärnan.


De yttre företeelserna i omvärlden kan röra sig om ljud, ljus, temperatur,

dofter, smak, mm.Registreringen av vad som sker i omvärlden (=stimuli) sker av receptorer

(= specialiserade celler)
Inkommande information till hjärnan skickas via sensoriska nerver.
Tolkning och bearbetning av inkommande signaler sker i hjärnan.

Slutsats: Hjärnan skaffar sig en bild av omvärlden genom att tolka inkommande, elektriska signaler. Obs! Den har fortfarande aldrig

SETT omvärlden!
Gör en tabell:


Stimuli:

Registreras av:


Sinne:

ljus

Fotoreceptorer

SYN

ljud

hörselsinnnesceller

HÖRSEL

känsel

mekanoreceptorer

Känsel

Huvudets position i förhållande till kroppen ändras snabbt

balanssinnesceller

balanssinnet

Molekyler i luften

doftreceptorer

LUKT

Molekyler i maten

Smaksinnesceller

SMAK


(Fråga: -Finns det exempel på yttre stimuli som vi inte kan detektera?

Varför i såfall?)
svar:

¤ För höga och för låga frekvenser av ljud och ljus

¤ Radioaktivitet

¤ Jordens magnetfält

¤ Polarisationsmönstret i rummet¤De detekteras inte p g a att vi saknar receptorer för dessa stimuli.En udda konsekvens av att hjärnan aldrig har sett omvärlden är att vi

kan “programmera om den” så att den tolkar inkommande

information på nya sätt:Detta används i “sensory substitutionSensory substitutionExempel 1: Blinda kan “se” med tungan:


https://www.wisconsinacademy.org/magazine/winter-2018/report/seeing-brain


https://omni.se/kameraglasogon-gor-att-blinda-kan-se-med-tungan/a/a8812a76-d60e-4220-9bd2-9a1ec9303fe8


substitution: synsinnet -> känselsinnet, hörsel?-Hur sker "omprogrammeringen av hjärnan"?


svar: Den blinda personen lär sig att se genom att använda känsel och hörsel. Den blinda har en kamera i solglasögonen. Det kameran ser omvandlas till ett mönster av vibrationer på den blindas tunga. Genom att känna på föremål samtidigt som någon berättar vad det är och vilken färg det har, kan den logiska hjärnan lära sig att vissa vibrationsmönster på tungan betyder "grå katt" eller "kusin Greta, 4 år" eller "vit tallrik".
Exempel 2: Blinda kan “se” med öronen


cykla med öronen (Bravo, Daniel!): https://www.youtube.com/watch?v=lAtVOK04XvA

Pojken Sam (blind) går i vanlig skolklass: https://www.youtube.com/watch?v=zXtExOMCDfE

substitution: synsinne → hörselsinnet/känseln


-Hur sker "omprogrammeringen av hjärnan"?


Svar: Den blinda personen lär sig (att cykla) genom att använda hörseln + känsel + att någon berättar vad det ljudet studsat mot. Den blinda personen gör "klick-ljud" och lyssnar till ekot. Känner på förmålet som orsakade ekot. Klickar igen. Den logiska hjärnan lär sig att koppla samman vissa ekon med vissa föremål ("en bil", "en lyktstolpe")


Exempel 3: Döva kan höra med ryggen:

https://www.eagleman.com/research/sensory-substitutionsubstitution: hörselsinnet -> känselsinnet


-Hur sker "omprogrammeringen av hjärnan"?


Svar: Den döva personen lär sig att höra genom att använda synen + känseln!

Exempel: Ett tåg kommer åkande framför den döve. Mikrofonerna i västen skapar ett vibrationsmönster på ryggen. Ögonen ser tåget. Den logiska hjärnan kopplar vibrationsmönstret till "tåg" och nästa gång samma mönster känns på ryggen kanske personen minns "tåg". Eller nästa gång. Förmågan att lära sig höra med ryggen måste tränas in!