Bukhjärnan”


https://www.forskning.se/2020/12/14/nervceller-i-bukhjarnan-kartlagda/

https://www.vetenskaphalsa.se/bukhjarnan-nastan-lika-smart-som-hjarnan/


Några citat från länkarna ovan:

Cirka 30 procent av befolkningen beräknas leva med permanenta besvär från mag-tarmkanalen.” (-Hur många pers blir det i Sverige?)


“ENS består av 100 miljoner nervceller!” (-Är det mycket ellet lite?)


vissa av nervcellerna i ENS aktiveras av ämnen i tarmkanalen och påverkar immunförsvaret

(-Vad har detta för betydelse?)Kontakt “bukhjärnan”:

Ulrika Marklund, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet,Ulrika.Marklund@ki.se


https://www.kirografiks.com/wp-content/uploads/2020/02/NS-LIGHT-SE.jpg