Lektion, Ekologi, 4 april 2022


kvävets kretslopp tillbaka:

1) -Hur kan kvävgas (N2) i luften bli tillgängligt för växter? (4 olika sätt!)

2) -Vilka miljöproblem kan knytas till kväve och kvävets kretslopp?

3) -Vilka roller spelar bakterier i kvävets kretslopp?

s.224) -Vad är Ekologi? “Samspelet mellan levande organismer och deras miljö”


Miljön besäms av olika abiotiska miljöfaktorer: mängden ljus, tillgång på vatten, vindförhållanden, salthalt, pH-värde, storlek på markpartiklar


Olika organismer har olika toleransområde för de abiotiska faktorerna: Det område inom vilket en abiotisk miljöfaktor kan variera (TITTA på bilden s. 224. Rita en graf som visar en organisms toleransområde för olika pH-värdes. 228) Ge exempel på olika evolutionära anpassningar till extrema temperaturer


-Vad händer med hastigheten hos kemiska processer om temp sjunker 10 grader?


-Förklara varför den lilla näbbmusen måste äta “nästan kontinuerligt”s. 229) Ge exempel på olika evolutionära anpassningar till extrema vindförhållanden:s. 229) Ge exempel på olika evolutionära anpassningar till tillgång på vatten: