Genetikmetodik:  1. Kolla vilken egenskap (=fenotypen) det handlar om


  1. Kolla vilken egenskap (fenotyp) som är dominant.


  1. Döp anlagen! Skriv ner dina definitioner.

Man använder samma bokstav för att visa att det rör sig om samma anlag (samma gen), fast med den skillnaden att det ena anlaget (genen) kan ha råkat ut för en mutation och blivit lite ”sämre och svagare” (recessivt) och därför skrivs med liten bokstav. Det opåvekade ”normala” anlaget betecknas med stor bokstav. Exempel: (Aa)


  1. Skriv ut genotypen för den korsning som skall göras. Exempel: (Aa) x (aa)


  1. Bestäm genotyp för de könsceller som kan bildas (obs! ALLA möjligheter!). exempel: Genotypen (Aa) kan bilda (A) och (a)


  1. Rita upp korsningsschema för avkommans genotyper. Könsceller från den ena individen skall korsas med könsceller från den andra individen. Skriv de nya genotyperna i rutorna! Obs! Skriv även ut fenotyperna i varje ruta!


  1. Tolka korsningsschemat och skriv en slutsats.
Genetikfrågor, exempel:


  1. Egenskapen ”pälsfärg” hos hamster styrs av två gener.

Genen för mörk pälsfärg är dominant, genen för ljus pälsfärg är recessiv.

Man låter en ”renrasig” (homozygot) mörk hane para sig med en ”renrasig” (homozygot) ljus hona.

-Vilken pälsfärg får ungarna? (rita korsningsschema som tydligt visar hur du fått fram ditt svar!)

-Vilken pälsfärg får barnbarnen? (man korsar alltså ungarna med varandra)  1. En ämnesomsättningssjukdom (som förkortas PKU) kan leda till egenskapen ”idioti” om inte nyfödda bebisar med en gång får en särskild diet!

Sjukdomen beror på en genmutation. Proteinet som påverkas av mutationen är ett enzym för omvandling av aminosyran fenylalanin.

Den muterade genen är recessiv och betecknas ”p”.

-Hur stor andel av barnen kan förväntas få PKU efter två föräldrar med genotyperna:

a) Pp och pp?

b) Pp och Pp?  1. Uppgift 4.3 (s. 106)