Höger-vänster hjärnhalva:Vad vet vi?


¤ Höger hjärnhalva styr vänstra delen av kroppen!


¤ vänster hjärnhalva styr högra delen av kroppen!¤ De båda hjärnhalvorna kommunicerar med varandra via 300 miljoner nerver som löper i hjärnbalken. De utbyter alltså mycket information! (s. 306)¤ De båda hjärnhalvorna har “olika personligheter”, de “jobbar med olika saker”.¤ Vänster hjärnhalva:den analytiska hjärnhalvan” (s.308)

språk, logik, matematik, ordnande i talföljder, kategorisering, strukturer, detaljer, regler, strategier, rationalitiet,

(eventuellt även: kroppsuppfattning, uppfattning av kroppens och “JAGETS” gränser?)


¤ höger hjärnhalva: den konstnärliga hjärnhalvan

Mönster, former, helhet, fantasi, kreativitet, intuition, rumsuppfattning, musik och bildseende

(eventuellt även ” känslan av samhörighet med något större”)

Testa Dig själv!

¤ Enligt detta test har lärare Lissel “en balanserad hjärna”.

https://www.obsid.se/livsstil/vilken-hjarnhalva-ar-dominant-testa-sjalv/


¤ Enligt detta enkla test domineras läraren klart av höger hjärnhalva

http://braintest.sommer-sommer.com/en/¤ Youtube-klipp med lilla Cameron: https://www.youtube.com/watch?v=2MKNsI5CWoU

-Vad händer med lilla Camerons hjärna?

-Lägg märke till vilken del av kroppen som är förlamad!


¤ Jill loses her brain: (obs! Ej rumsren vetenskap! Dock väldigt skickligt framfört TED-talk! Roligt, intressant och tänkvärt. Avbryt efter 16 min, efter det blir det bara to much!)

https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU


svåra ord: -serieprocessor? -parallellprocessor?