Kambriska explosionen


-Vad ÄR?


-Varför kallas det “en explosion”?


-När skedde den Kambriska explosionen?


-Varför skedde den Kambriska explosionen? -Vilka bakomliggande faktorer kan ligga bakom?


-Varför är Kambriska explosionen kontroversiell för anhängare av E.T?
exempel på “ny biologisk design”:

Den överlägset mest varierade djurgruppen under kambrium, liksom i dag, är leddjuren - djur med segmenterade och ledade extremiteter. Under kambrium hade de dock sällskap av en annan uppsättning organismer som har ställt till stora problem sedan de först beskrevs på 1980-talet - anomalocariderna. Dessa djur kan ha varit över en meter långa, och åtminstone några var rovdjur. De har en ovanligt förbryllande blandning egenskaper: leddjurslika gripstrukturer framtill och enorma ögon på skaft, men också en fisklik böjlig kropp med böljande fenor utmed sidorna och en unik cirkelrund mun.https://fof.se/tidning/2006/6/artikel/djurlivets-big-bang-i-nytt-ljus¤ Evolutionsteorin – en matematisk ologiskhet! https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE (Kambriska explosionen 5.50 in på klippet)