läxa: 14 Kvävande frågor!1) -Vad kallas fenomenent som ses på bilden s. 153? -Varför uppkommer det? -På vilka sätt är det skadligt?


2) Beskriv symbiosen mellan Vitklöver (s. 154) och kvävefixerande bakterier. -Vilken evolutionär fördel får de växter som kan leva i symbios med kvävefixerande bakterier?3) Vilken av jonerna nitratjon och ammoniumjon (s.250) kommer att attrahera vattenmolekyler?

-VARFÖR?


4) Till vad behöver VÄXTER kväve? (s. 250)


5) HUR får växter i sig kväve? (s.250) (två olika sätt!)


6) Till vad behöver DJUR kväve? (s. 250)


7) HUR får djur i sig kväve? (s.250) (två olika sätt!)


8) Vad händer med kvävet som finns i djur och växter när de dör?


9) Enligt bilden på s. 251 sprider den röda traktorn ut “handelsgödsel”. -VARFÖR gör den det?


10) Hur mycket handelsgödsel (=”mineralgödsel) spred bönderna på sina åkrar 2019/2020? https://www.scb.se/contentassets/3c249433db404f1892563ecb8b9119e4/mi1002_2019b20_sm_mi30sm2101.pdf11) Enligt bilden på s. 251 sprider lastbilen med grönt flak ut "kväveoxider". -VARFÖR gör den det?


12) Hur stor del av kvävet som tillförs Östersjön kommer från trafiken? (s. 295)13) På vilket sätt är bajset ett problem? https://www.forskning.se/2021/05/27/hur-ska-vi-bli-av-med-skiten/#


14) På vilket sätt kan bajset (och kisset!) vara en resurs? https://www.forskning.se/2021/05/27/hur-ska-vi-bli-av-med-skiten/#