Läxa: Fosfors kretslopp

(s. 252-253)


  1. Vilka funktioner har fosfor i växtceller/djurceller?

  2. -Hur får växter i sig fosfor?

  3. -Hur får djur i sig fosfor?

  4. -Vad innebär ”urlakning” (s. 253)

  5. -Vad innebär ”kemisk vittring”

  6. -Var hamnar det fosfat som du kissar ut?

  7. -Vilken betydelse har handelsgödsel haft för ”den gröna revolutionen”?

  8. -Varför blir handelsgödsel allt dyrare? -Vilka konsekvenser får detta?