Lektion 17 december


fånga staven!

1) -Hur sker detektion av stimulit (“slaget”)?

2) -Kommer informationen att sållas bort innan den når hjärnans “högre delar”?

3) -Var i hjärnan sker sortering av den inkommande informationen?

4) -Var i hjärnbarken hamnar den inkommande informationen? (s. 308)

5) -Var i hjärnan uppstår medvetande om att “ett slag träffade min axel”?

6) -Var i hjärnan tas beslutet “fånga staven”!


Synapsen:

7) -HUR (tre sätt) kan signalsubstanser fås bort från synapsklyftan?

8) -Vilken signalsubstans fungerar som “länk” mellan nervcell och muskelcell?

9) -Vad händer när signalsubstansen fäster på “receptorn” på muskelcellen/nervcellen?


Sensory substitution:

10) -Förklara innebörden i begreppet!

11) Ge ett konkret exempel och FÖRKLARA hur själva “substitution” går till!


Verkligheten:

12) Varför är inte din (subjektiva) uppfattning av “verkligheten” nödvändigtvis densamma som den verkliga (objektiva) verkligheten?