Lektion, Ekologi, 6 april


¤ rep. Vad är ”abiotiska miljöfaktorer”?

¤ Ge fyra exempel på evolutionära anpassningar till starka vindförhållanden

¤ Ge sex exempel på evolutionära anpassningar till bristande tillgång på vatten¤ näringskedja/näringsväv (s.243) -Vad skiljer dem åt?¤ begreppen producent, 1:a handskonsument, 2:a handskonsument, osv¤ energipyramiden s, 246-247   Jämför längden på näringskedjorna med antalet människor som kedjorna kan ”supporta”! -Varför är det smartare ju kortare en näringskedja är?  Beräkningsexempel: En fjärdehandskonsument (Sparvhök, s. 243 väger 200g.  -Hur mycket väger de “Producenter” (i detta fall Plommonträd) som gett upphov till denna sparvhök?)¤ läxa till 19 april: Makroalger:

Fråga 1) -Vad kan man göra med makroalger?

Fråga 2) -Varför är det smart med makroalger? (obs! ”sälj produkten”!!!)Projekt Seafarm:

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/alger-framtidens-allroundmat-1.612780


Seafarm, broschyr; file:///home/johan/Downloads/Broschyr_Seafarm_131129.pdf


Frågor till broschyr: