Lektion, 9 maj


Allmänbildning:

1) -Vilken är din nämaste släkting bland de Ryggradslösa djuren? (s.175)

2) -Hur ser livscykeln ut för en insekt med fullständig förvandlig? (s. 186)Hjuldjur (s. 178)

a) Är Hjuldjuren encelliga- eller flercelliga ?

b) -Hur många arter av Hjuldjur i Sverige?

c) Storlek: -Hur stora är de?

d) -Har de organ?


https://www.youtube.com/watch?v=D5k0ujSj5qI

Här ser man Hjuldjur in action! Notera “hjulorganet” runt munnen! Inne i deras kropp ser du någonting som rör sig? -Vad tror ni det är för organ?Övriga mikroorganismer i sjöar: Planscher!Lab: Plankton

¤ Dela in i grupper!


¤ lektionen Onsdagen 14 maj är för “håvandet”. Antingen gör ni det tillsammans, eller så låter ni en pålitlig gruppmedlem göra det (någon som har en sjö/damm I närheten av sitt hus).

Metod:

a) Stäng ventilen längst ner

b) Gör 20 st “svep” fram och tillbaka med håven under vattnet

c) Töm vattnet I flaskan genom att öppna ventilen

d) Upprepa allt en gång till!


¤ måndag 16 maj undersöker ni vattnet i mikroskop. Tag en droppe på ett objektglas. Lägg på täckglas (?). Börja med lägsta förstoringsgrad! Glöm inte att ändra på ljusinställningen medans du tittar!


¤ fotografera så många olika organismer som möjligt! Identifiera så många olika organismer som möjligt!