Lektion 6 feb:

Retledningssystemet, EKGHjÀrtats retledningssystem (s. 231) :

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtats_retledningssystem

Bra animation, som samtidigt visar EKGEKG (s.231):

https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/ekg/ekg-registrering/

Film som visar placering av elektroderna: https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/ekg/film-om-elektrodplacering-vid-ekg-registrering/