Lektion, 19 april:Två allmänbildande frågor:


1) -Vilket av de Ryggradslösa djuren manet, snigel, daggmask, fjäril, sjöstjärna är Du närmast släkt med, baserat på jämförande anatomi och fosterutveckling?


2) -Vilket av de Ryggradslösa djuren manet, snigel, daggmask, fjäril, sjöstjärna är Du närmast släkt med, baserat på DNA-analys?
Dela in i 8 grupper:


https://sverigesradio.se/avsnitt/vinnare-och-forlorare-i-naturen-och-aterstarten-efter-den-stora-skogsbranden (obs! Endast 46 min → 53 min!)


Frågor att besvara:

1) Vad var det som folk tyckte var konstigt med fåglarna på västkusten förra hösten? (en av de drabbade fågelarterna syns på s. 126)


2) Konstruera en ORSAKSKEDJA som tydligt visar och förklarar situationen!


3) Utgå från bilden på s. 246 och skapa en förklaring till vad som hände fåglarna på västkusten.


4) Vilken Djurgrupp tillhör “Hoppkräftor” (s. 182)? Ge fyra exempel på andra djurarter som tillhör denna Djurgrupp!