Spindel- och Skalbaggsfrågor:

(s. 182-185 i boken + wikipeda/spindlar/fortplantning,https://sv.wikipedia.org/wiki/Spindlar)


Spindelfrågor:

1) -Vilken sorts skelett har spindlar?

2) -Hur många antenner har spindlar?

3) -Vilken funktion har pedipalperna?

4) -Hur flyger spindlar?

5) -Är de producenter? 1:a hans konsumenter? 2:a hands konsumenter? Nedbrytare?


Skalbaggsfrågor:

6) -Vilken sorts skelett har skalbaggar?

7) -Hur många antenner har skalbaggar?

8) -Hur andas skalbaggar? (s.185)

9) -Hur flyger skalbaggar?

10) -Är de producenter? 1:a hans konsumenter? 2:a hands konsumenter? Nedbrytare?