Mål, Evolution


lektioner, labbar, läroboken.

Sidor i boken: 12, 16-18, 108-146, 150 (Archaeopteryx)¤ Kunna ge fem bra exempel på “argument för E.T”, samt fem bra exempel på “argument mot E.T” (argumenten skall vara “vetenskapliga”, logiska OCH begripliga!)


¤ Kunna beskriva de “fyra grundpelare” som Evolutionsteorin vilar på, enligt Darwin

(evolution, enligt Charles Darwin).


¤ Kunna redogöra för VARFÖR “avkomman” skiljer sig åt (tre förklaringar!) (“varför är vi alla olika?)¤ Kunna ge två exempel på naturligt urval genom:

  1. Anpassningar till miljön (s.110-111 + lektion)

  2. Samevolution (s.113 + lektion)

  3. Könsurval (s.114+ lektion)


¤ Kunna ge en evolutionär förklaring till “naturligt urval genom samevolution” genom att använda relevanta termer och begrepp (art, population, selektion, individ, genpool, selektionstryck, fitness, naturligt urval, överlevnadsförmåga, föra sina gener vidare)
¤ -Vad är en art? (s.12) –Hur bildas nya arter? -Vilka förutsättningar/krav måste uppfyllas för att det skall kunna bildas en ny art? –Hur lång tid tar det att bilda en art? (s.116- 117 + lektion)


¤ Varför blandas inte arter som lever nära varandra inom samma område? Vilka mekanismer (“artisolerande mekanismer”) hindrar att närstående arter blandas med varandra? (s.118)¤ Fossil: Vad är fossil? -Hur bildas fossil? -Var i Sverige hittar man fossil? -kunna beskriva tre metoder för att åldersbestämma fossil. -Hur kan fossil användas för att “bevisa evolution”? (s. 119-120 + lektion)


¤ Sedimentära bergarter: -Vad är? -Hur bildas de? Ge tre exempel på s. bergarter

(s. 119+ lektion)


¤ jämförande anatomi: -Vad innebär begreppet? -Hur kan jämförande anatomi användas för att “bevisa E.T”? (s.124)


¤ Kunna beskriva minst fem bra exempel på skillnader och likheter mellan kyckling-människa. Obs! Exemplen skall baseras på VAD NI SÅG i lab!


¤ Konvergent evolution: -Vad innebär begreppet? -Kunna redogöra för minst tre olika konkreta exempel! (s.126 + lektion) -Hur kan konvergent evolution användas för att “bevisa E.T”?


¤ Fosterutveckling: -Hur kan fosterutvecklingen användas för att “bevisa E.T” (s.124+ lektion)


¤ DNA-analys: -Hur kan analys av DNA användas för att “bevisa E.T” och hur kan det användas för att “motbevisa E.T” (s.125+ lektion)


¤ viktiga evolutionära händelser: Kunna placera in viktiga evolutionära händelser på rätt plats på tidsskalan (“tidslinjen”)¤ kolonisationen av land: Kunna beskriva “kolonisationen av land” -Hur gick den till? -I vilken ordning skedde vad? -VARFÖR blev det så här? -Vilka var de evolutionära drivkrafterna som drev fram utvecklingen?


¤ övergångsformer: Kunna beskriva ett antal “övergångsformer”: Archeopteryx, Ichtyostega, Näbbdjuret. -Hur kan sådana övergångsformer “bevisa E.T?”


¤ Förklara några viktiga evolutionära händelser:


a) Utvecklingen av Eukaryota celler från Prokaryota celler: -HUR gick det till?

-Vad hände? -Varför? -Vilka stöd finns för teorin om endosymbios? (s.130-131)


b) Utvecklingen av flercelliga Eukaryota organismer (“djur”) från encelliga, Eukarota celler. -HUR gick det till? -Vad hände? -Varför?


c) Kambriska explosionen: -Vad hände? -Förklaringar?