Mål, Ekologi:


sidor i boken: s. 41 (vad är närsalter, mineraler, mineralämnen, bristsymtom?), s.243 (människans beståndsdelar), s.223-229, 241-247, 250-253¤ Veta vad “Närsalter” och “mineralämnen” är (s. 41 + 243), hur de bildas och vilken betydelse de har för växter och djur¤ Kvävets kretslopp: Du skall kunna redogöra för kvävets kretslopp och kunna besvara frågor som:

a) -Hur kan luftens kvävgas “fångas in” och bli tillgänglig för markens växter?

b) -Vilka roller spelar bakterier i kvävets kretslopp?

c) -Vilka miljöproblem kan kopplas till kvävets kretslopp?

d) -Till vad behöver växter och djur kväve?¤ Fosforns kretslopp: Du skall kunna redogöra för fosforns kretslopp och kunna besvara frågor som:


¤ ekosystemets näringsnivåer (s. 243): - vad skiljer mellan näringskedja och näringsväv?

Vad är en producent? Varför är det smart med korta näringskedjor?

¤ s. 246: En sparvhök väger 200g. Hur mycket växter (producenter) motsvarar massan hos en sparvhök?

s.247:


¤ Makroalger: Vad kan man ha dem till? -Varför är det smart att odla dem?¤ abiotiska miljöfaktorer: Kunna ge exempel på de vanligaste abiotiska miljöfakrorerna


¤ Kunna ge exempel på evolutionära anpassningar till : a) temperatur, b) vindar och c) bristande tillgång på vatten