Mål, Nervsystemet


sidor i boken: s. 294-310


Du skall kunna :


¤ Diskutera nervsystemets utveckling i relation till evolutionen (s. 294 + “undantaget Bläckfisk s.335)


¤ Redogöra för hur nervsystemet indelas (s. 295-297)


¤ Kunna beskriva hur en “reflex” fungerar (s. 295 + 298) , ge fyra exempel på reflexer och förklara vilken funktion en “reflex” har.


¤ -Vilka slutsatser kunde vi dra efter att ha gjort labben med “Reflexer”?


¤ Kunna rita upp och beskriva hur en nervcell ser ut och fungerar (s.299- )


¤ Kunna rita upp och förklara hur en synaps fungerar (s. 303)


¤ Kunna ge minst två konkreta exempel på “manipulation av synapsen”, samt förklara vad som sker i synapsen !


¤ Kunna ge exempel på fyra andra celltyper i hjärnan (förutom “vanliga nervceller”). Namn + funktion! Veta hur många olika sorters celler det finns i hjärnan.


¤ Kunna beskriva vad som bestämmer “reaktionstiden för känsel”, alltså hur långt staven faller innan man fångar den , när någon slår en på axeln. Du skall även kunna beskriva hela “reaktionsvägen”, från “klapp på axeln” till “reaktion!”


¤ Kunna förklara begreppet “sensory substitution” + ge tre konkreta exempel på fenomenet + förklara HUR “omprogrammeringen” av hjärnan går till!


¤ verklighetsuppfattningen: -Varför behöver Din verklighetsuppfattning inte nödvändigtvis vara den samma som den verkliga (objektiva) verkligheten?


¤ Hjärnans anatomi: Kunna beskriva hjärnans anatomi översiktligt (se lektion). -Vilka delar gör vad? -I vilken ordning bildas de?


¤ Höger – vänster hjärnhalva: Kunna beskriva vad man vet och vad man tror sig veta!

(N21ab: inklusive den kontroversiella hjärnforskaren Jill Talbot!)


¤ Kunna förklara hur bearbetningen av synintryck sker i hjärnan (från inkommande information till medvetenhet!)


¤ -Hur skyddas hjärnan?


¤ Beskriv blod/hjärnbarriären (vad den är, hur den skapas, vilka effekter den får)