Matspjälkningen
 Figur 1: Vårt matspjälkningssystem, översikt
Figur 2
: magsäckens muskulatur


Figur 3: Magsårsbakterien, H.pylori                            Figur 4: Tolvfingertarmen


Figur 5: tunntarmens konstruktion och funktion


Figur 6: Blindtarmen                                            Figur 7: Tjocktarmen