Synapsens anatomi och funktion:


https://www.youtube.com/watch?v=ecGEcj1tBBI


anatomi och funktion (Mycket noga (ibland överdrivet!) beskrivet på svenska) : https://www.youtube.com/watch?v=MqrNSx6L3ME
manipulation av synapser:


botulin giftet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Botulinumtoxin


botox: googla på bilder!


nervgift/nervgaser: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsgas


¤ Nervgifters effekt på kroppen , beskrivet av en jägare (obs! effekten av giftet beskrivs i slutet!):

https://www.youtube.com/watch?v=pJBpkz29-DQ