Tarmarnas längd hos olika djur:


Magsäck hos häst: kapacitet 8-15 liter


Magsäck hos ko (alla fyra delarna): kapacitet upp till 305 liter.


Tunntarm hos häst: ca 21 meter lång, kapacitet ca 68 liter.


Tunntarm hos ko: upp till 46 meter lång, kapacitet ca 90 liter.


Grovtarm (inklusive blindtarm) hos häst: ca 7,2-8,4 meter lång, kapacitet ca 130-138 liter.


Grovtarm (inklusive blindtarm) hos ko: upp till 11 meter lång, kapacitet ca 44 liter.

Notera först att sådana siffror är mycket ungefärliga. Bland annat beror det väldigt mycket på om mätningarna skett på döda eller levande djur.

Den stora grovtarmen hos hästen och den stora magsäcken hos nötkreatur är inte förvånande med tanke på hur djuren behandlar födan. Men tunntarm och grovtarm är välutvecklade också hos nötkreatur. Det sker till och med en hel del mikrobiell jäsning där och dessutom en absorption av näringsämnen.
http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Foda.html#tarm-magsack-hast-ko-notkreatur


http://www.faltbiologerna.se/faltbiologen/pseudomagar-och-blindtarmar


http://www.carnivor.se/artgrp/farfjalster/farfjalster.html
http://www.katt.nu/veterinar/kattsjukdomar/kattens-matsmaltningssystem/Gris:

I en undersökning med korsningar av Lantras x Yorkshire, som slaktades då de vägde i medeltal 24 och 102 kg, och var 83 respektive 179 dagar gamla, var tunntarmen i medeltal 16,2 respektive 21,2 m. Dessa jämförelser visar att tunntarmen är nästan lika lång vid förmedlingsvikt hos ett tamsvin som hos en vildsvinskorsning vid slakt. Den kortare tunntarmen hos vildsvinskorsningarna förklarar deras lägre genetiska tillväxtkapacitet och en betydligt lägre vuxenviktjämfört med tamsvin.

http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/fakta_husdjur/FHD92-08/FHD92-08.HTM