Lab: Reflexer och reaktionstid

Jobba tre och tre


knäreflexen:

¤ Välj ut den i gruppen som har tydligast (kraftigast!) knäreflex. Använd ”ögonmask” på den som skall testas.

¤ “Standardisera metoden” (Bestäm hur hårt ni skall slå? -Var skall ni träffa? (En tejpbit är bra för att markera var man skall träffa!) -Vilket vapen skall användas?)

¤ Bestäm storleken på utslaget (hur kraftigt benet sparkar till).

¤ Testa om storleken på utslaget påverkas av:

a) viljan (testpersonen fokuserar på att INTE reagera när vapnet träffar senan på det standardiserade sättet)

a) distraktion (testpersonen rabblar 8:ans gångertabell baklänges när “vapnet” oväntat träffar senan på det standardiserade sättet)

b) aktivitet (testpersonen springer ner och upp i alla trapporna, sätter sig och “vapnet” träffar senan på det standardiserade sättet)


Blinkreflexen:

¤ Testa om denna reflex går att påverka med viljan. -Kan man låta bli att blinka? En möjlig testmetod är: Två personer står framför testpersonen. Testpersonen tittar växelvis på den ena, sedan den andre, på den ene, på den, Plötsligt! Någon klappar i händerna framför testpersonens ögon! Blinkade testpersonen? -Går det att låta bli att blinka? Testa minst fem ggr!


Testa en valfri reflexhttps://www.experimentarkivet.se/experiment/reflexerna/Reaktionstid:

¤ Använd en reaktionsstav och testa reaktionstiden när reaktion är knuten till:

a) synsinnet (fånga staven när du ser att den faller)

b) hörselsinnet (fånga staven när du hör “NU!”)

c) känselsinnet (fånga staven när du känner en klapp på axeln)


Redovisa resultat som linjediagram. Ni kan dels jämföra testpersonernas reaktionsmönster för ett visst sinne (olika färger för olika personer!). Dels kan ni jämföra reaktionstiden hos en viss testperson för alla tre sinnena (olika färger för olika sinnen). Ni behöver inte använda Excel. Det går faktiskt lika bra med rutat papper och linjal!

Redovisning:


Tänker mig "en mindre rapport"! denna gång…


Reflexer: teori: "-Hur funkar en reflex?" "-Varför finns reflexer?"

Kanske lite om knäreflex, blinkreflex och valfri reflex? Ange era resultat och ev tankar/förklaringar kring resultaten.


Reaktionshastighet: Bara intresserad av resultaten (medelvärdena? "trenderna"?) och förklaringar till dem, men vill ni skriva lite bakgrundsfakta så gör det.