Lab: Reflexer och Reaktioner, resultat, nov 2023-Kan knäreflexen påverkas med viljan? Distraktion? Fysisk aktivitet?


Namn:

Viljan?

Distraktion?

Fysisk

ansträngning?

Johan

Ja


Nej

Nej

Yasmine

Nej

Nej

Nej


Ahmed, Kevin, Mindor

Ja, minskat utslag

Ja, minskat utslag

Ja, minskat utslag

Martin, Hugo,

Simon

Ja, minskat utslag

Ja, ökat utslag

nej

Michel, Axel, Samir, Lukas

nej

nej

nej

Oskar K, Osca P, Denys, Daniel

nej

nej

Ja, minskat utslag

Gunnar, Ralph,

Max


Ja, ökat utslag

Ja, ökat utslag

Marya, Maud, Yewande, Maria

Ja, minskat utslag

Ja, minskat utslag

Ja, minskat utslag

Hadi, Alex,

Nastaran

Ja, minskat utslag

nej

Ja, ökat utslag

Rebecka

nej

Ja, ökat utslag

Ja, minskat utslag

Teo

Ja, minskat utslag

Lite.. (minskat utslag)

Ja, minskat utslag

Nils

Ja, minskat utslag

Ja, minskat utslag

Ja, minskat utslag

Milton

Ja, minskat utslag

Ja, ökat utslag

Ja, minskat utslag

Matheus


Ja, minskat utslag

Ja, ökat utslag

Victoria


Ja, minskat utslag

Ja, ökat utslag

Ludwig, Mattin


Ja, ökat utslag

Ja, ökat utslag

Gustav, Alice, Wilma

Ja, minskat utslag


Ja, ökat utslag


-Kan blinkreflexen motverkas av viljan?


Namn:

Ja?

Nej?

Kanske?


Filip

X

(7 av 10 försök)AugustX

(5 av 10 försök)

Johan


X


Aron

XVincent


X


Yasmine


X


Martin, Hugo,

Simon


X


Axel, Samir, Lukas

XFrancis

X (4 av 5 försök)MichelX

(2 av 5 försök)

Gunnar, Ralph,

Max


X


Marya, Maud, Yewande, Maria


X


Marya, Maud, Yewande, Maria

XMarya, Maud, Yewande, MariaX

Marya, Maud, Yewande, MariaX

Rebecka

XTeo


X


NilsX

Alice, Wilma, GustavX

(5 av 10 försök)

-Vid vilket sinne var reaktionen snabbast?

Namn:

Syn?

Hörsel?

Känsel?


Filip

XTyko


X


Erik

XYasmine H

XWilmaX

AlexanderX

Samir

XAxel

XLukasX

Michel

XKevin

XMindor

XAhmed

XAron

XJohan

XVincent

XFilip

XErik

XOscar P

XOskar K

XDaniel

XGunnar, Ralph,

Max

XMaria

XMaud

XMarya

XYewandeX

Mozan

XRebecka

XSandra

XSabina

XMaryam

XAlexX

Hadi

XNastaran

XTeo

XNils

XMilton

XMatheus

XVictoria

XElvisX

Mattin, LudwigX

Gustav, Alice,Wilma

X