Lektion: Antibiotika och antibiotikaresistens


Antibiotika:

Du skall kunna:


a) -Vad är antibiotika?

b) bredspektrum- kontra smalspektrum antibiotika (fördelar/nackdelar)

c) -Hur fungerar antibiotika? 5 olika mekanismer:

Antibiotika, mekanismer: https://www.youtube.com/watch?v=X1GT2bKgci8


Antibiotikaresistens:

Du skall kunna:

a) beskriva problemet!

b) Utreda varför vi idag, 2023, har ett problem med antibiotikaresistens


Kort (skånsk!) beskrivning av mekanismen bakom antibiotikaresistens (anka spelar bongotrumma!)

https://www.youtube.com/watch?v=jJ2exfrxgrk


Här beskriver en “statsvetare” (=humanist) problemet “antibiotikaresistens”, samt ger några förklaringar till varför vi idag har detta problem, utifrån sitt perspektiv: https://www.youtube.com/watch?v=xPJ3o40lYlw obs! Det är en “statsvetare” och de har typiskt annorlunda (humanistiska) förklaringar till problemet. De har inte fel….de är bara tjatiga och lite långsökta!


Här beskriver en erfaren och kunnig mikrobiolog orsakerna till problemet:

¤ https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig

(obs! Inte hela föreläsningen! Endast mellan minut 44 – 54 !)