Lektion 6 sept 2023:
¤ Gramfärgning:


https://biomedicinskanalytiker.org/2013/12/11/gramfargning/ (på svenska, samt med tydlig instruktionsvideo)

https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA (pedagogisk beskrivning av teorin!)¤ Du skall kunna redogöra för skillnaden mellan Gram+/Gram- bakterier.


¤ Du skall kunna redogöra för hur gramfärgning går till, BÅDE praktiskt OCH teoretiskt! Du skall alltså kunna beskriva vad som sker innuti bakterierna under en Gram-färgning!