Lektion: KOL/partiklar, Hyperventilering, (kolmonoxid)
KOL/astma/partiklar i siffror:


¤ Antal dödsfall i Stockholms län/år (som dör i KOL och astma): _____________________


¤ Antal dödsfall i Sverige/år (som dör i KOL och astma): __________________


¤ Antal dödsfall inom EU orsakade av PM2,5: _____________


¤ I Sverige lever idag ca __________ pers med KOL och ________ personer med astma.Hyperventilering:

-Vad innebär begreppet?

-Vad sker i kroppen?

-Vilka är symptomen?

-Vad är orsaken?

-Hur lindrar/botar man?


https://www.youtube.com/watch?v=p97HeXx0vN0

Redogör för begreppen frivillig hyperventilering och

ofrivillig hyperventilering:

https://www.youtube.com/watch?v=x-ZZS4s5N2g)
kolmonoxid:

-VARFÖR är CO en sådan “lömsk” gas?

-Under vilka förhållanden bildas CO?

-Ge konkreta exempel på när förgiftningar av CO skett (artiklar i teams/filer)