Nervcellens anatomi & funktion, begreppslistadendritaxonmyelinterminalblåsamembranpotentialvilopotentailtröskelvärdereceptorstyrda jonkanalerSpänningskänsliga jonkanalernervimpulssynaps

¤ Nervcellens anatomi och funktion (på svenska): https://www.youtube.com/watch?v=TZ15NnQ_YiU


¤ Tydlig (men ganska svår) beskrivning av vilopotential, tröskelvärde, och aktionspotential: https://www.youtube.com/watch?v=iBDXOt_uHTQ