Lektion 1 dec 2023

påstående: Hjärnan har aldrig SETT världen!


Hjärnan “lever” i total mörker. Avskärmad från omvärlden av tjocka väggar. -Hur kan då hjärnan skaffa sig en bild av omvärlden? (hur bildas vår verklighetsuppfattning?)svar:

Information från omvärlden leds in till hjärnan (inkapslad i sitt mörker) i form av elektriska signaler.


Olika företeelser i omvärlden -yttre stimuli- registreras och görs om till elektriska signaler som förs in till hjärnan.


De yttre företeelserna i omvärlden kan röra sig om ljud, ljus, temperatur, dofter, smak, mm.


Registreringen av vad som sker i omvärlden (=stimuli) sker i receptorer.


Inkommande information till hjärnan skickas via sensoriska nerver.


Tolkning och bearbetning av inkommande signaler sker i hjärnan.


Slutsats: Hjärnan skaffar sig en bild av omvärlden genom att tolka inkommande, elektriska signaler. Obs! Den har fortfarande aldrig SETT omvärlden!Gör en tabell:


Stimuli:

Registreras av:


Sinne:


Huvudets position i förhållande till kroppen ändras snabbtMolekyler i luftenMolekyler i maten


(Fråga: -Finns det exempel på yttre stimuli som vi inte kan detektera? Varför i såfall?)
En udda konsekvens av att hjärnan aldrig har sett omvärlden är att vi kan “programmera om den” så att den tolkar inkommande information på nya sätt:

Detta används i “sensory substitution
Sensory substitution


Blinda kan “se” med tungan:


https://www.wisconsinacademy.org/magazine/winter-2018/report/seeing-brain


https://omni.se/kameraglasogon-gor-att-blinda-kan-se-med-tungan/a/a8812a76-d60e-4220-9bd2-9a1ec9303fe8

substitution: synsinnet -> känselsinnet, hörsel?-Hur sker "omprogrammeringen av hjärnan"?


svar: Den blinda personen lär sig att se genom att använda känsel och hörsel. Den blinda har en kamera i pannan. Det kameran ser omvandlas till vibrationer på den blindas tunga. Genom att känna på föremål samtidigt som någon berättar vad det är, kan den logiska hjärnan lära sig att vissa vibrationsmönster på tungan betyder "katt" eller "kusin Greta, 4 år" eller "grötfat".


Daniel Tisch kan cykla med öronen (Bravo, Daniel!): https://www.youtube.com/watch?v=lAtVOK04XvA

Pojken Sam (blind) går i vanlig skolklass: https://www.youtube.com/watch?v=zXtExOMCDfE

substitution: synsinne → hörsesinnet/känseln


-Hur sker "omprogrammeringen av hjärnan"?


Svar: Den blinda personen lär sig (att cykla) genom att använda hörseln + känsel + att någon berättar vad det ljudet studsat mot. Den blinda personen gör "klick-ljud" och lyssnar till ekot. Känner på förmålet som orsakade ekot. Klickar igen. Den logiska hjärnan lär sig att koppla samman vissa ekon med vissa föremål ("en bil", "en lyktstolpe")Här kan du lära Dig att höra med ryggen!

https://www.eagleman.com/research/sensory-substitution

substitution: hörselsinnet -> känselsinnet


-Hur sker "omprogrammeringen av hjärnan"?


Svar: Den döva personen lär sig att höra genom att använda synen + känseln!

Exempel: Ett tåg kommer åkande framför den döve. Mikrofonerna i västen skapar ett vibrationsmönster på ryggen. Ögonen ser tåget. Den logiska hjärnan kopplar vibrationsmönstret till "tåg" och nästa gång samma mönster känns på ryggen kanske personen minns "tåg". Eller nästa gång. Förmågan att lära sig höra med ryggen måste tränas in!