N22ac


LIV”:


¤ Mål,18 okt 2022
¤ Veckoplanering, 18 okt

¤ Att använda mikroskop och stereolupp

¤  lab: Mikroskop och Stereolupp, 29 aug

¤ HUr skriva labrapporter?

¤ lektion: Hur uppkom Liv på jorden? 5 sept
                        ¤ äldsta kemiska fossil, 6 sept

                        ¤ lektion: Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 11 sept 2022

                        ¤ lektion: proteiner, processer som styr Livet, 19 sept

                        ¤ Hur kan man manipulera Livet? 19 sept

                        ¤ lektion, Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 20 sept

                        ¤ lab: Osmos, 26 sept

                        ¤ lektion: Förhållandet yta/volym, 4 okt

                        ¤ lektion: Livets energi, 4 okt

                        ¤ lektion: DNA-kromosomer, 18 okt